Jill's Lady In Red Of Sir Geof

©Hermann Huefner Photography
©Hermann Huefner Photography

Jill's Lady In Red Of Sir Geof

Rufname : Ila

04.12.2014

 

Ahnentafel (click)
DRC Datenbank(click)

Über Ila (click)

Bilder Ila (click)

Fotoshoot Ila&Ava (click)

 

 

 

Zuchtzulassung: (click)

Ausbildung:

27.05.2015-30.07.2015 Dogwalk Erziehungskreis 10 Stunden

10.08.2015-06.12.2015 Dogwalk Erziehungskreis 2 10 Stunden

02.04.2016 JPR DRC 244 Punkte

24.09.2016 BLP DRC 327 Punkte

08.07.2017 GeneralprobePrufung SJP (nb)

17.10.2017 VPS 196 Punkte im 1. Preis

25.08.2018 SJP B 70 Punkte

08+09.09.2018 RGP 238 Punkte im 1. Preis

15.09.2018 SJP B 66 Punkte

 

 

Show:

19.09.2015 Kampioensclubmatch Labradorkring NL:  sehr gut (Jugendklasse)

28.10.2016 Formwert : vorzüglich

29.09.2016 Gebrauchshundezertifikat

27.05.2018 Gundogshow NL sehr gut, 1. Platz (Gebrauchshundeklasse)

16.06.2018 DRC Ausstellung Stuhr/Heiligenrode sehr gut, 2. Platz (Gebrauchshundeklasse)